INŻPRO O NAS USŁUGI PROFIL KONTAKT

-  

przedsiębiorstwo

inżynieryjno-projektowe

HYDROBUD

co projektujemy?

co budujemy?

 

Zakres projektów budowli wykonywanych przez naszą firmę można podzielić na dwie grupy:

1. Ochrona środowiska

2. Pozostałe budowle

Wykonawstwo inwestycji prowadzonych przez naszą Firmę jest staranne, precyzyjne, odpowiada wszelkim wymaganiom Europejskim.

Zadania powierzone naszej Firmie są wykonywane szybko ale zarazem starannie i dokładnie, dodatkowo naszym atutem jest cena.

 

 

Sieci wodociągowe z przyłączami do posesji.

Kanalizacje sanitarne i deszczowe.

Drenaże odwodniające o śr. od 50 - 315 mm.

Roboty remontowo-budowlane.

Roboty nawierzchniowe (chodniki, podjazdy, itp.).

Roboty instalacyjne.

 

 
 

nasze realizacje

 

budowle wodne:

przepusty wałowe

mnichy

zastawki betonowe

 

budowle hydrotechniczne:

wały przeciwpowodziowe

przepompownie

mosty o nośności do 10 t

 

melioracje użytków rolnych

budowa oczyszczalni ścieków:

gospodarstwa indywidualne

szkoły

hotele

 

montaż separatorów łącznie z pozwoleniem wodno-prawnym

 
 
 
Copyright © 2011 MEDIA MIND
please contact with us by email office@mediamind.pl
 
Design by cichowlas.com